Thursday, January 10, 2013

~Bina Tabung Pendidikan Menerusi Pelan Takaful~


•Akaun Simpanan Biasa
Akaun simpanan membolehkan anda menyimpan atau memasukkan wang dan menerima faedah tanpa tempoh matang tertentu. Pastikan simpanan yang dibuat adalah konsisten dan tidak membuat pengeluaran sewenang-wenangnya.
•Akaun Tetap
Ia sejenis pelaburan yang menjamin kadar pulangan tetap pada tarikh matang. Selalunya amaun pelaburan bermula dari RM1,000.
•Unit Amanah (Unit Trust)
Unit amanah adalah antara alternatif pelaburan bagi kegunaan jangka masa sederhana (tiga ke lima tahun) dan jangka panjang (lebih lima tahun). Bagaimanapun, pulangannya tertakluk kepada prestasi dana yang terikat dengan pelan tersebut.
•Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) 
Ia merupakan satu skim atau instrumen simpanan yang direka khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi tujuan pendidikan tinggi. Selain menjanjikan pulangan dividen tahunan, SSPN turut menyediakan insentif kewangan khas dalam bentuk Geran Sepadan khusus kepada pendeposit yang berpendapatan rendah tertakluk kepada syarat peraturan yang ditetapkan.
•Pelan Takaful
Apakah itu takaful? Takaful adalah pelan perlindungan berdasarkan prinsip Syariah. Dengan mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful dalam bentuk caruman penyertaan (tabarru), anda memeterai kontrak (aqad) bagi membolehkan anda menjadi seorang peserta dengan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain, sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian yang tertentu. 
Antara kelebihan mengambil pelan pendidikan takaful ialah:
  • Menyediakan perlindungan nyawa untuk anak anda di samping membina dana atau simpanan pendidikan.
  • Menyediakan perlindungan nyawa dan kewangan terhadap ibu bapa agar anak anda terus mendapat manfaat simpanan jika ibu bapa mengalami hilang upaya atau kehilangan nyawa.
  • Pilihan untuk mendapatkan perlindungan perubatan.
  • Ganjaran untuk kecemerlangan akademik.
  • Pilihan pengeluaran dana atau simpanan untuk menampung kos pendidikan

*sumber : majalah PA&MA 2012

0 comments: